E-lærings kurs Grunnkurs syn. Målgruppen for e-læringskurset er primært synskontakter, men kan også være relevant for andre som er interessert i tema syn, for eksempel andre ansatte i kommunen som kommunale serviceteknikere og lærere, samt synshemmede og deres pårørende.

Barn, unge og voksne med synshemning trenger tilrettelegging for å kunne utnytte ressursene side.
Statped er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å sikre likeverdig opplæring og et inkluderende læringsmiljø.  For mer informasjon: https://www.statped.no/syn/

Lokale kommunale SYNSKONTAKTER i Aust Agder

Syn - Sentrale sider Nav

Barn og synsvansker

Belysning i bolig

Innhold i synskofferten

Filterbriller og linsetilpasninger, regelendring gjeldende fra 01 des 2017

 

Skjema for optiske hjelpemidler: