Vi ber om at dere påfører søknadsskjemaet navn og fødselsnummer (11 siffer) på den personen som skal motta tilskuddet på vegne av barnet. Det er viktig for å unngå unødvendig forsinkelse av utbetalingen. 


Tidligere har vi bedt om et kontonummer vi kan utbetale tilskuddet til. Fra 1. desember 2017 må utbetalingen knyttes til den personen som skal motta tilskuddet.

Det er fremdeles barnet som søker om tilskuddet. Barnets navn og fødselsnummer må stå i søknadsskjemaets punkt «Søker».

Den personen som skal motta utbetalingen bør kontrollere sitt kontonummer på nav.no. Vedkommende må logge seg på med Bank ID på «Ditt NAV» og videre til «din profil». Det kommer da frem hvilket kontonummer NAV vil utbetale til.

 

For mer informasjon:

Nyhetssak - Endringer i utbetaling av tilskudd til datautstyr fra NAV