Det er mulig å søke om oppgradering av skrivestøtteprogram (Lingdys, Textpilot, CD-ord mv.) til ny hovedversjon, for eksempel fra Lingdys 3.x til Lingdys 4 programpakke.

Det må vurderes og begrunnes i hvert enkelt tilfelle at det er nødvendig for eleven med konkrete funksjoner/egenskaper eller forbedringer i ny versjon.

I Aust-Agder er det i slike tilfeller tilstrekkelig å sende et utfylt bytteskjema. Det medfører at foresatt/verge ikke trenger å signere på skjemaet.

Det er ikke nødvendig å sende inn dokumentasjon på lese- og skrivevansker på nytt.

Husk at slike bytter må begrunnes med elevens behov for nye og konkrete funksjoner/egenskaper.

Bytteskjema finner du i skjemaveilederen.