Dato: 17.03.20


Skjerpet tiltak i forbindelse med Koronaviruset

NAV Hjelpemiddelsentral Agder, Arendal og Kristiansand ser det som nødvendig å forta en utvidelse av våre tidligere igangsatte tiltak for å dempe spredningen av coronaviruset.

Dette tiltaket vil, på lik linje med tidligere informasjon, gjelde frem til 15. april om ikke annen informasjon blir gitt.

Informasjon sendt 12/3-20 opprettholdes og gjentas:

Kurs og samlinger avlyses eller utsettes. De som er påmeldt vil få nærmere informasjon.
Det vil ikke bli mulig å møte opp på NAV Hjelpemiddelsentral Agder Arendal eller Kristiansand uten egen avtale. 
Alle avtaler skal og må gjøres i forkant på telefon da inngangsdør er låst.
Brukermøter skal gjennomføres ved bruk av telefon eller videoløsning.


Tolk: Oppmøtetolk kun ved situasjoner som gjelder liv og helse i perioden frem til 15.april.  Men vi tilbyr tolking der det er nødvendig gjennom videoløsning.

Det er for tiden redusert saksbehandling, men telefoni tjenesten betjenes som normalt.
Transport av hjelpemidler går foreløpig som normalt men vurderes fra dag til dag. Her kan det komme endringer ut fra endring i viruspandemiens utvikling.


Reparasjoner av hjelpemidler som kan leveres inn utføres som normalt, men det må påregnes lenger ventetid på grunn av redusert bemanning. Reparasjoner og andre tekniske tjenester som skal utføres ute hos bruker (hjemme, på skole, i barnehage) gjøres bare om det er ett akutt behov.

Nytt utvidet tiltak fra 17/3-20:

Alle hjelpemidler som sendes til Hjelpemiddelsentralen i Agder skal nå være desinfisert før de sendes inn både når det sendes som retur eller som reparasjon.
Ved utlevering- og innlevering av hjelpemidler er det samme transportør og kjøretøy som benyttes. Desinfiseres hjelpemidlene før de lastes inn til transportør hinder en overføring av eventuell smitte ikke bare inn til Hjelpemiddelsentralen men også til nye hjelpemidler som skal utleveres.   


Underskrift på skjemaer fra 17/3-20:

Som en følge av corona-situasjonen lemper vi på kravet om at søker/ bruker skal skrive under på skjemaer i hjelpemiddelsaker.
Fullstendig informasjon om dette finnes på våre hjemmesider. 
Begrensningene for bruk av leverandører begrenser seg til leverandørenes egne interne rutiner og HMS. Noen leverandører vil kunne utføre oppdrag på samme måte som før pandemien. Andre har sendt ut permisjonsvarsel og har ingen mulighet for dette dessverre. Behov og mulighet må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. I alle henseende må hjelpemiddelsentralene kontaktes i forkant.

Restriksjoner som kommunene pålegger seg selv, og som påvirker vår virksomhet må NAV Hjelpemiddelsentral Agder Arendal og Kristiansand varsles om på epost til:
 
nav.hjelpemiddelsentral.aust-agder@nav.no.   for Arendal
nav.hjelpemiddelsentral.vest-agder@nav.no    for Kristiansand

Disse begrensingene gjelder til angitt dato eller inntil ny informasjon blir gitt.

For NAV Hjelpemiddelsentral Agder Arendal/ Kristiansand 


Teknisk Leder Terje Aslesen