Rutiner

Hastersaker

Rutine - Mistet eller stjålet hjelpemiddel.

Bytte av hjelpemiddel

Retur av hjelpemiddel

 

Regelverk, søknad og vedtak

Regelendring filterbriller og linsetilpasninger fra 011217

Forsikring. Hva har du som hjelpemiddelbruker ansvar for dersom hjelpemidlet skulle bli skadet eller gå tapt?

 

Alle hjelpemiddelsøknader må inneholde følgende opplysninger

Søknad- enkel veiledning

Når velger du søknad og når velger du hjelp vil vurdering og utprøving? 

Retningslinjer for underskrift på søknader 

Strengere praksis ved mangelfull søknad

Enkel veiledning - hvordan legge inn nyttig snarvei for Smarttelefon. 

Viktig informasjon om "Ny utvidet bestillingsordning"