Telefon

406 45 582 eller 992 46 670 (kun SMS)

Ved akutte situasjoner som for eksempel sykdom eller brann, kan du få kontakt med tolk når som helst på døgnet. Klikk her for telefonnummer til akuttvakttjenesten.

E-post

tolk.sorvest@nav.no

Ikke send sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser.

Besøks- og postadresse

NAV Hjelpemiddelsentral Agder har to lokasjoner, en i Arendal og en i Kristiansand.

Vi har åpent hverdager kl.09.00-15.00.

Telefontid kl.08.00-14.30.

Arendal

Holthes vei 1, 4858 Arendal

Kristiansand

Tangen 52, 4610 Kristiansand S

Bildetolking

Klikk her for kontaktinformasjon til bildetolktjenesten.