Tolketjenesten i Agder

Her finner du kontaktinformasjon til tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede i Agder.

Telefon

47 62 38 31

Ved akutte situasjoner som for eksempel sykdom eller brann, kan du få kontakt med tolk når som helst på døgnet. Klikk her for telefonnummer til akuttvakttjenesten.

E-post

tolk.agder@nav.no

Ikke send sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser.

Besøks- og postadresse

NAV Hjelpemiddelsentral Agder har to lokasjoner, en i Arendal og en i Kristiansand.

Vi har åpent hverdager kl.09.00-15.00. Telefontid kl.08.00-14.30.

  • Arendal: Holthes vei 1, 4858 Arendal
  • Kristiansand: Tangen 52, 4610 Kristiansand S

Bildetolking

Klikk her for kontaktinformasjon til bildetolktjenesten.

Fakta

www.nav.no/tolk finner du informasjon om tolking for døve, døvblinde og hørselshemmede.

www.nav.no/bildetolk finner du informasjon om bildetolking for døve, døvblinde og hørselshemmede.