Hjelpemiddelsentralen opplever med ujevne mellomrom å bli kontaktet vedrørende bortkomne hjelpemidler. Vi blir kontaktet av brukere, pårørende, kommunalt personell og dataansvarlige på skoler.

Alle hjelpemidler utlånt via Hjelpemiddelsentralen, regnes som statens eiendom og lånes ut til brukere, etter søknad og vedtak i henhold til Folketrygdens regler.

Utlånte hjelpemidler skal tas vare på og behandles etter beste evne. I vedtaket gjøres bruker oppmerksom på at han er ansvarlig og plikter å forholde seg til dette.

  • Dersom hjelpemidler av ulike grunner er mistet/tapt kan nye, tilsvarende hjelpemidler lånes ut etter ny søknad. I søknaden må det redegjøres for hva som har skjedd i forbindelse med tapet av hjelpemiddelet.
  • Dersom et hjelpemiddel er stjålet, skal bruker anmelde forholdet til Politiet. Hjelpemiddelsentralen skal få kopi av anmeldt forhold sammen med en søknad om å få utlevert en erstatning. I søknaden må det redegjøres for hva som har skjedd i forbindelse med tyveriet av hjelpemiddelet.