Hastesak er knyttet til brukers sykdomstilstand, livssituasjon og sammenhengen hjelpemidlet skal brukes i.

Prioriterte saker skal følge vanlig saksgang, men skal prioriteres i saksbehandlingen for å unngå lang ventetid. Her gjelder nasjonale prioriteringer av barn og arbeid samt brukere med ALS.

  • Hastesaker skal begrunnes av fagperson, for eksempel kommunal eller sykehusansatt fysio-/ergoterapeut. 
  • Begrunner fyller ut søknadsskjema med førsteside og sender dette umiddelbart etter at hastesaken er meldt pr. tlf til Hjelpemiddelsentralen. Merker søknad med oppgitt saksnummer.