Søknad- enkel veiledning

Hjelpemiddelsøknaden må inneholde hvilke opplysninger?

Forsikring. Hva har du som hjelpemiddelbruker ansvar for, dersom hjelpemidlet skulle bli skadet eller gå tapt?

Rutine  for mistet eller stjålet hjelpemiddel.

Underskrift på søknader

Hastesaker

Bytte av hjelpemiddel