Informasjon fra tolk hvordan oppdrag kan utføres i koronatiden.