Opplæringen skal bestå av:

• Bruk av den tildelte elektriske rullestolen • Praktisk kjøreopplæring • Informasjon om trafikkbestemmelser • Vurdering av praktiske kjøreferdigheter • Ansvars- og forsikringsbestemmelser • Serviceavtale og periodisk ettersyn • Regler for inndragning av elektrisk rullestol ved uforsvarlig kjøring

Gode rutiner for kartlegging

Kommunen Grimstad har gode rutiner for å kartlegge bruker sin funksjon og å observere hvordan bruker kjører i trafikken. Vi synes det arbeid de har gjort, er så bra at vi ønsker å dele med alle dere godkjente formidlere.

•    Avtale elektrisk rullestol Grimstad kommune •    Egenerklæring info fra bruker Grimstad kommune •    Første brev til bruker Grimstad kommune •    Info til deg som låner scooter Grimstad kommune •    Sjekkliste ved opplæring Grimstad kommune •    Veiledning til utfylling av egenerklæring Grimstad kommune