NAVs generelle bestemmelser for hjelpemidler i utlandet.

Før reisen 

Når du skal på tur til utlandet, må du ta kontakt med teknisk avdeling for å få dokumenter du må ha med deg om din elektriske rullestol på reise. Dette gjelder også manuelle rullestoler med drivaggregat. 

Reparasjon i utlandet 

Dersom du får behov for reparasjon mens du er i utlandet, kan du selv kontakte et lokalt verksted for å få reparert hjelpemiddelet ditt. Om du betaler for reparasjonen selv, refunderer NAV Hjelpemiddelsentral Aust-Agder utgiftene ved at du legger frem spesifisert kvittering når du kommer hjem. 

Elektrisk rullestol på fly

Transport av elektriske rullestoler med fly er strengt regulert på grunn av flysikkerheten. De fleste flyselskaper aksepterer elektriske rullestoler som bagasje. Ved transport i fly forutsettes det at produsenten garanterer at batteriene er lekkasjefrie og riktig merket med følgende tekst: «This battery is non-spillable as defined in IATA Dangerous Goods Regulations Pacing instruction 806, Special Provision A67». Alle elektriske rullestoler utlevert etter år 2000 har batterier som er godkjente for transport i fly, og det skal ikke være nødvendig å ta kontakt med hjelpemiddelsentralen angående dette før du reiser.

Under flyreisen skal batteriene fysisk kobles fra det elektriske systemet på rullestolen, slik at batteriene er galvanisk atskilt fra resten av elektronikken. Dette gjøres som oftest ved å koble ut hovedsikringen på rullestolen. Hvordan du gjør dette på din elektriske rullestol finner du ut ved å lese bruksanvisningen. Du finner også ofte spesifikke tips for hva du bør tenke på i forbindelse med flyreiser i bruksanvisningen.

Lading i utlandet

Ladere som leveres ut fra NAV sammen med den elektriske rullestolen, skal kun brukes i stikkontakter med nettspenning 220V. Dette er vanlig nettspenning i Norge. Hvis du reiser til et land med en annen nettspenning i stikkontaktene, må du enten ha en omformer eller kjøpe/låne en lader tilpasset nettspenningen i landet du reiser til. Dette må du skaffe selv. Kontakt eventuelt leverandøren av den elektriske rullestolen hvis du har spørsmål rundt dette. Husk at stikkontakter i utlandet kan være ulike de i Norge, og at du da må ha en adapter for at laderen skal passe i stikkontakten. Adaptere kan kjøpes i de fleste elektrobutikker.