Formidling av elektriske rullestoler.

Viktig å kartlegge ved formidling av elektrisk rullestol:

  • Funksjonsevne til bruker
  • Hvilke praktiske problemer skal stolen løse?
  • Hvor skal stolen brukes, bare ute, både inne og ute?
  • Hvor oversiktlig er trafikkbildet og trafikksikkerheten
  • Opplæring, som nevnt, til bruker og/eller ledsager
  • Behov for kjøre- og trafikkopplæring

Sjekk veiledningshefte, formidling av elektriske rullestoler.

Elektriske rullestoler i trafikken

Veiledningsheftet “Elektriske rullestoler i trafikken” er et hefte for deg som skal bruke elektrisk rullestol i trafikken. I følge trafikkreglene er en rullestolbruker fotgjenger. Det betyr at den som kjører rullestolen må rette seg etter de reglene som gjelder for fotgjengere. Behovet for kjøre- og trafikkopplæring varierer alt etter hvor komplisert trafikkbildet er.

Godkjent formidler av elektrisk rullestol

Formidlere av elektriske rullestoler må ha tatt, E-læringskurs del 1 og praktisk kurs del 2, for å kunne søke på elektriske rullestoler.

Dersom godkjent formidler er i tvil om søker har de nødvendige kjøreferdigheter, kan det søkes om utprøvingsutlån. Bruk da skjema “Hjelp til vurdering og utprøving” og “T05 Tilleggsskjema for elektriske rullestoler”. Er utprøvingen vellykket, sender godkjent formidler en søknad, og henviser til utprøvingslån. I de sakene hvor godkjent begrunner vurderer at bruker ikke har de nødvendige kjøreferdighetene, sendes den elektriske rullestolen i retur.

NAV Hjelpemiddelsentral Agder anbefaler at søkers fastlege informeres om at vedkommende har fått utlevert elektrisk rullestol.

Opplæring og oppfølging. Reise med elektrisk rullestol. Forsikring ved bruk av elektrisk rullestol.