Her vi du finne lokal informasjon fra våre fagområder. Viser til generell info om hjelpemidler på NAV.NO.

 

Arbeid

Barn

Bolig

Elektrisk rullestol

Hørsel

Kommunikasjon og kognisjon

Kundemottak

Lager

Syn

Teknikk

Tolk

Vedtak, regelverk og rutiner

Akt 26