(Kontorene er sortert alfabetisk)

NAV Arendal 

NAV Arendal holder venterommet åpent mandag - fredag kl.12:00-15:00.

Ved nødssituasjoner som søknad om nødhjelp, økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud, manglende utbetaling og permittering, omsorgspenger/sykepenger/dagpenger, dersom du ikke kan benytte seg av digitale løsninger har vi opprettet en nødtelefon Tlf. 905 39 626 som kan ringes til i åpningstiden vår for veiledning eller hjelp for ikke digitale brukere inne i mottaket. Vi behandler henvendelser fortløpende. 

Permitteringer:
Vi har to telefonnummeret til ansatte som er tilgjengelig for å svare på spørsmål angående permitteringer for bedrifter under 10 ansatte:
Tlf.: 913 66 651 og Tlf.: 928 50 731 

Kommunale søknader/dokumentasjon kan leveres i postkassen inne i venterommet på NAV kontoret eller sendes: NAV Arendal, postboks 1853, stoa, 4858 ARENDAL. På venterommet finner du også søknadsskjema for sosialhjelp

 

NAV Birkenes

NAV Birkenes er stengt for drop-in.

Vakttelefon for ekstraordinære henvendelser: Tlf. 918 36 001.

Hastesaker vedrørende sosialhjelp og nødhjelp/nødbolig, ring vakttelefonnummer 413 71 952. Du kan ringe for veiledning om søkeprosess. 

Se mer informasjon om hvordan du kommer i kontakt med NAV Birkenes her

 

NAV Evje og Hornes

NAV Evje og Hornnes holder ekspedisjonen stengt.

Her finner du informasjon på kommunens hjemmeside.

NAV-kontorets venteareal vil være åpent for publikum i korte perioder for å sikre tilgang til PC og utskriftsmulighet for våre brukere.

 

NAV Froland

NAV Froland har stengt mottaket. 
Her finner du informasjon på kommunens hjemmeside.
Skal du kontakte veiledere, ring vakttelefon Tlf: 458 39 289 eller bruk epost: nav.froland@nav.no


NAV Gjerstad

NAV Gjerstad har stengt NAV kontoret for samtaler inntil videre.

Spørsmål om økonomisk nødhjelp eller nødbolig, ta kontakt på tlf. 993 93 606. Det er også mulighet for å søke, og levere søknaden i postkasse på utsiden av NAV kontoret. Dette gjelder også ordinære sosialhjelpssøknader. Søknadene blir behandlet fortløpende.

De ansatte i flyktningetjenesten har egne telefonnummer.Aktuelle telefonnummer finnes på siden til Gjerstad kommune.


NAV Grimstad

NAV-kontoret er stengt for drop-in. 
Hvis du ikke har mulighet til å bruke digitale tjenester, kan du få avtale som gjelder søknad om nødhjelp, økonomisk sosialhjelp og hjelp til å søke om dagpenger ved permittering, sykmelding, eller andre kritiske situasjoner.

Vakttelefon Tlf.: 92 21 7830 er bemannet mandag-fredag kl. 12.00 – 14.30

Her finner du informasjon på kommunens hjemmeside.

 

NAV Kristiansand 

Nav vil være tilgjengelig for akutt nødbolig og nødhjelp på innbyggertorgene på Nodeland og på Tangvall samt i Gyldengården klokka 12.00–14.00.

Informasjon om åpningstider fra kommunen.

 

NAV Lindesnes

NAV Lindesnes er stengt for drop in og timeavtaler.

Ved spørsmål om økonomisk sosialhjelp, nødbolig og integrering kan du ringe telefon 91 32 80 40 mellom kl. 08:00 og 15:30, eller sende melding digitalt via www.nav.no


Her finner du mer informasjon på kommunens hjemmeside.

 

NAV Lister

NAV Lister stenger ikke publikumsmottaket. Har du behov for personlig møte kan du ringe NAV Lister.  

Det er ikke åpent publikumsmottak i Hægebostad for de statlige tjenestene. Innbyggerne er informert via kommunens hjemmeside og Facebookside om å møte i Kvinesdal eller Lyngdal i åpningstidene der. 

 

NAV Lillesand

NAV Lillesand har stengt for drop-in. 

Vakttelefon
NAV Lillesand har også en egen vakttelefon for ekstraordinære henvendelser knyttet til nødbolig/nødhjelp og for veiledning om søkeprosess. Vakttelefonen er bemannet mandag- fredag mellom kl. 12-15. Tlf: 922 65 581

Søknader
Søknader med dokumentasjon leveres i postkassen ved hovedinngangen på NAV kontoret. Vi gjør oppmerksom på at du kan oppleve noe lenger saksbehandlingstid enn vanlig på søknader på økonomisk sosialhjelp.

 

NAV Midt-Agder

Veiledningssentrene i Vennesla, Iveland, Åseral, Bygland, Valle og Bykle er alle stengt for publikum uten avtale – men ansatte er tilgjengelige på digitale kanaler og via telefon.


Er du i en sosial nødsituasjon og har behov for sosiale tjenester (penger eller mat), har vi opprettet et eget telefonnummer knyttet til dette: 48 40 89 16. Dette gjelder også dersom du akutt er uten tak over hodet.
Post kan legges i kontorenes / kommunens postmottak, eller sendes til Vennesla kommune, PB 25, 4701 Vennesla. Vi kan også ta imot henvendelser på epost: nav.midt.agder@nav.no

Her finner du mer informasjon på Vennesla kommunes hjemmeside.

 


NAV Risør

Veiledningssenteret er stengt.

Du kan nå NAV-kontoret på Tlf.: 412 59 687.

Her finner du mer informasjon på Risør kommunes hjemmeside.


NAV Tvedestrand

NAV Tvedestrand stenger inntil videre veiledningssenteret.

Brukere med timeavtale vil bli kontaktet av veileder.
Vakttelefon for økonomisk sosialhjelp og nødbolig, betjenes fra 12.00-14.30 mandag til fredag, tlf 45257371. Det er postkasse utenfor inngangen til NAV-kontoret som søknader og dokumentasjon kan leveres.

 


NAV Vegårshei

NAV-kontoret er  stengt for fysisk oppmøte og de ansatte har hjemmekontor.

Kontoret har vakttelefonen, Tlf.: 452 19 949, i åpningstiden; mandag, onsdag og fredag kl. 12 - 14.30.
Følg med på kommunens hjemmeside her.


NAV Åmli

NAV Åmli har stengt mottaket.
Her finner du informasjon på kommunens hjemmeside.    
 Skal du kontakt veiledere ved NAV Åmli ring vakttelefonen Tlf.: 458 39 289 eller bruk epost: nav.froland@nav.no