denne siden finner du statistikk fra NAV som viser hvordan enkeltmennesker, norsk økonomi og næringsliv blir påvirket av koronaviruset. Her vil det mandag til fredag bli publisert statistikk over søknader om dagpenger og utbetaling av forskudd på dagpenger. Hver mandag presenterer vi nye tall for sykefraværstilfeller med Covid-19-diagnose – påvist eller mistanke om smitte. Ukentlig kommer det også publiseringer knyttet til ledighet.

-    Vi ønsker å bruke nav.no til å formidle det store tallmaterialet om viktige forhold knyttet til situasjonen vi er i. Slik kan alle interesserte holde seg oppdatert. Hvilke statistikker vi leverer og hvor ofte de ulike kommer kan endre seg raskt, men ved å gå inn på NAV Agders statistikkside vil du til enhver tid finne de nyeste tall og statistikker, sier seniorrådgiver Håvard Jakobsen, som er fagansvarlig for siden.