NAV Agder følger Helsedirektoratets anbefalinger om aktiv bruk av hjemmekontor, og flere brukere vil i en periode bli fulgt opp gjennom NAVs digitale løsninger.  

-Veilederne våre har mye erfaring med å følge opp brukerne digitalt. Nå er det viktig at alle som er registrert som arbeidssøkere hos NAV, benytter disse tjenestene. På ditt nav på nav.no kan du sende spørsmål og motta beskjeder fra NAV-kontoret, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.  

Endringer ved NAV-kontorene 

Alle NAV-kontorene i Agder iverksetter nå tiltak for å begrense smitte av koronaviruset, blant annet ved å avlyse store informasjonsmøter og begrense aktivitet i publikumsmottak. Noen kontor har også stengt i drop in-tiden, og i stedet etablert en vakttelefon.   NAV Agder vil holde publikum orientert om åpningstider og andre relevante tiltak via nav.no/no/lokalt/agder - samt Facebook-siden Jobbprat Sørlandet. 

Utbetalinger som normalt 

Direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad understreker at situasjonen ikke påvirker utbetalinger av stønader og ytelser fra NAV.   -Det er viktig å forsikre alle om at de som mottar penger fra NAV vil få dem utbetalt som normalt, uavhengig av tiltak som iverksettes i forbindelse med den situasjonen vi er i nå, sier Blørstad. 

Permitteringer 

Alle bedrifter som planlegger å permittere flere enn 10 ansatte, er pliktige til å informere NAV om dette.   -For at NAV-kontorene skal gi best mulig tjenester til bedrifter og ansatte, er det viktig at vi har et godt overblikk over hva som skjer. Derfor benytter jeg anledningen til å minne om at det skal sendes inn skjema om permitteringer som planlegges eller iverksettes, sier Blørstad.   

Permitteringsvarsler sendes via eget skjema på nav.no.