Koronavirus - statistikk fra NAV Agder

På denne siden finner du statistikk fra NAV som viser hvordan norsk økonomi og næringsliv blir påvirket av koronaviruset.

Arbeidsledighet i Agder uke 18

Det er nå «kun» 9347 arbeidssøkere registrert i Agder, som er det laveste tallet registrert siden før koronapandemien.

Arbeidsledighet Agder - uke 18

Utbetalinger fra NAV

Statistikken viser hvor mye som er utbetalt fra NAV i Agder i perioden etter 09. mars 2020

Utbetalt i alt til arbeidssøkere under koronakrisen (april 2021)

Hovedtall om arbeidsmarkedet

Tidsserie månedsvis

Søknader om dagpenger per næring

Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering fordelt per næring som søkerne arbeider / arbeidet i.

Søknader om dagpenger per næring i Agder (april 2021)

Varsel om permitteringer

Permitteringsvarsel i Agder - mars 2021


Statistikken viser varsel om massepermitteringer og masseoppsigelser fra bedrifter i Agder
 

Statistikk over arbeidsledige

Statistikken viser tall over arbeidsledigheten for Agder og i landet:

Arbeidsledigheten i Agder (30.04.21)

Delvis ledige i Agder (april 2021)

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Agder (april 2021)

Antall permitterte i Agder (april 2021)

Antall permitterte lærlinger per fylke (april 2021)

Avgang arbeidssøkere i Agder (april 2021) (Viser tall på hvor mange som hadde avgang / gikk ut fra NAV i Agder sist måned)

Ledighetsrapport Agder - april 2021

 

Kontaktperson statistikk NAV Agder:

Håvard Jakobsen
seniorrådgiver  //  NAV Agder
E-post:  havard.jakobsen@nav.no