Utbetalt i alt til arbeidssøkere under koronakrisen (22.09.2020)

Søknader om dagpenger

Statistikken er fordelt på både ordinære søknader om dagpenger og søknader om dagpenger ved permittering.

Statistikk for Agder

Søknader om dagpenger (28.09.2020)

 

Statistikk for hele Norge

Søknad om dagpenger (28.09 2020)

 

Om statistikken Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering fordelt på tidspunkt NAV fikk søknaden. Statistikken omfatter førstegangssøknad om dagpenger og søknad om gjenopptak. De fleste søknader blir mottatt elektronisk, men noen blir mottatt på papir. Om lag 4 % av søknadene i Agder er fra personer som søker 2 eller flere ganger

 

Statistikk over arbeidsledige

Arbeidsledigheten i Agder (22.09)

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Agder (22.09.2020) 

Antall permitterte i Agder (22.09.2020)

Om statistikken Statistikken viser offisielle månedstall i «infografikk om helt ledige…» og «Arbeidsmarkedet i Agder …» og uoffisielle ukentlige ledighetstall i rapporten «Arbeidsledighet i Agder og landet gjennom koronakrisen – utvikling uke for uke»

 

Kontaktperson statistikk NAV Agder: Håvard Jakobsen seniorrådgiver  //  NAV Agder E-post:  havard.jakobsen@nav.no