Referater fra Brukerutvalget i NAV Agder

Referater fra møtene ved Brukerutvalget NAV Agder

Brukerutvalget for NAV Agder ble stiftet i 2019, da NAV Aust-Agder brukerutvalg og NAV Vest-Agder brukerutvalg ble slått sammen.

 

Referater fra møter i brukerutvalget NAV Agder:

Møte 04.03.2021

 

Møte 12.11.2020

 

Brukerutvalgets Årskonferanse 22.10.2020

 

Møte 24.09.2020

 

Møte 04.06.2020

 

Møte 27.02.2020

 

Møte 22.11.2019

 

Møte 19.09.2019

 

Møte 07.03.2019

 

 

Referater fra møter i arbeidsutvalget til brukerutvalget NAV Agder: