Brukerutvalget for NAV Agder ble stiftet i 2019, da NAV Aust-Agder brukerutvalg og NAV Vest-Agder brukerutvalg ble slått sammen.

 

Referater fra møter i brukerutvalget NAV Agder:

Møte 22.11.2019

 

Møte 19.09.2019

 

Møte 07.03.2019

 

 

Referater fra møter i arbeidsutvalget til brukerutvalget NAV Agder: