NAV utbetalte 27,8 milliarder kroner i Agder i 2019

I 2019 betalte NAV ut 76, 2 millioner kroner hver dag til personer bosatt i Agder. Alderspensjon utgjorde 46 prosent av beløpet, mens 25 prosent av utbetalingene var til uføretrygd.

Totalt utbetalte NAV  27 826 926 204 kroner til personer bosatt i Agder gjennom 2019.

Dette tilsvarer:
•    76,2 millioner per dag
•    3,2 millioner per time
•    53 000 kroner per minutt
•    882 kroner per sekund

Utbetalingene fra NAV i Agder økte med 4 prosent fra 2018. Uføretrygd hadde den største prosentmessige økningen med 9 prosent. Økningen utgjør 564 millioner kroner. Utbetalingene til alderspensjon økte med 5 prosent, 560 millioner kroner. Til sammen ble det utbetalt 12 781 millioner kroner i alderspensjon i fylket i fjor.

-Det er stort fokus på volumet på utbetalinger fra NAV i situasjonen vi er i nå. Tallene vi nå presenterer gir innblikk i hvilke betydelige summer NAV forvalter og vårt store samfunnsansvar i en normal situasjon, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.

Utbetalingene til dagpenger i Agder ble redusert med 22 prosent fra 2018 til 2019. Dette var den største prosentmessige reduksjonen i en NAV-ytelse i fylket for 2019. Totalt fikk innbyggere i Agder utbetalt 534 millioner kroner i dagpenger gjennom fjoråret.

-Arbeidsmarkedet i Agder har gjennom flere år forbedret seg, og vi snakket om tiårets laveste ledighet. Så kom koronakrisen og endret bildet dramatisk. Det er ikke vanskelig å forutsi at statistikken på dette området vil se helt annerledes ut for 2020, sier Elisabeth Blørstad.

I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Agder 91 089 kroner fra NAV i 2019. Landsgjennomsnittet er på 83 800 kroner. Bygland kommune hadde Agders høyeste gjennomsnittlige utbetaling per innbygger med 108 925 kroner, mens Bykle hadde det laveste gjennomsnittet per innbygger med 66 722 kroner.
 

Under menyen relatert informasjon oppe til høyre, finner du presentasjon av tallene.