Blant arbeidssøkerne var 13 424 personer registrert som helt ledige ved utgangen av april, noe som utgjør 8,9 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 14 343 personer, eller 9,5 prosent av arbeidsstyrken. 

– Vi er forhåpentligvis over ledighetstoppen etter den dramatiske økning i arbeidsledigheten i mars og i starten av april. Nå håper vi ledigheten fortsetter å synke den nærmeste tiden, siden flere virksomheter har åpnet opp igjen. På den andre siden gir lav oljepris og lav aktivitet i flere bransjer fortsatt mange permitteringer og oppsigelser. Dette er en bekymring, ikke minst her i Agder hvor mange arbeidsplasser er knyttet til oljevirksomheten, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.

Sammenlignet med utgangen av mars er det nå 2 136 færre registrert som helt ledige, en nedgang på 13,7 prosent. Nedgangen har vært størst den siste uken med 1 080 færre registrerte helt ledige sammenlignet med forrige uke. Bruttoledigheten har falt med 2 150 personer den siste måneden. 

Antallet delvis ledige har derimot fortsatt å øke. Ved utgangen av april var 7 741 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 2 224 personer (40 %) sammenlignet med mars. De delvis ledige utgjør nå 5,1 prosent av arbeidsstyrken. 

At vi den siste måneden har sett en betydelig nedgang i antall helt ledige og samtidig stor økning i delvis ledige, må sees i sammenheng med at de fleste ledige har begynt å sende meldekort. Det gjør at NAV får opplysninger om hvem som har jobbet noe og skal klassifiseres som delvis ledige. 

-Samlet sett har vi like mange arbeidssøkere som i forrige måned. Det er likevel et lite lyspunkt at flere av de som har meldt seg til NAV i Agder har noe jobb, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad. 

I Agder har Bykle kommune høyest ledighet med 14,7 prosent, deretter følger Kristiansand med 9,8 prosent og Lyngdal med 9,2 prosent. Vegårshei kommune har Agders laveste ledighet med 5,4 prosent. 

De fleste som meldte seg arbeidsledige denne måneden kom fra butikk- og salgsarbeid, industri og reiseliv og transport. Det er også fra disse yrkesgruppene det er flest ledige i fylket.

Denne måneden var det registrert 878 ledige stillinger i fylket vårt (nav.no), dette er 1 332 færre stillinger enn i samme periode i 2019. Det er det størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg, industri og undervisning.

Informasjon om ledigheten i resten av landet finner du i pressemeldingen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Infografikk og ledighetsrapport for Agder ligger i menyen oppe til høyre under "Relatert informasjon".

 

Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere. Tall per uke for 2020, unntatt uke 16.

Bilde.png
Kilde: NAV