2,6 prosent av arbeidsstyrken i Agder er registrert som helt ledige. Det utgjør 4010 personer. Dette er 452 flere enn forrige måned og 76 færre enn for ett år siden.

Bruttoledigheten omfatter også personer i tiltak i regi av NAV. I januar er bruttoledigheten på 3,2 prosent, noe lavere enn for ett år siden.

Froland og Arendal kommune har høyest ledighet med 3,2 prosent. Deretter følger Tvedestrand og Åmli, begge med 3,1 prosent. Valle kommune har Agders laveste ledighet med 1,1 prosent.

De fleste som meldte seg arbeidsledige denne måneden kom fra bygg og anlegg og butikk- og salgsarbeid. Det er også fra  disse yrkesgruppene det er flest ledige i fylket.

Denne måneden var det registrert 2 217 ledige stillinger i fylket vårt (nav.no). Dette er 46 færre stillinger enn i samme periode i 2019. Det er størst tilgang på ledige stillinger innen helse, pleie- og omsorg, ingeniør- og ikt-fag og bygg og anlegg.

- Ledigheten stiger alltid litt i januar, men den holder seg stabilt lav i Agder. Blant dem som meldte seg arbeidsledige i januar kom mange fra byggebransjen. Samtidig ble nesten 200 stillinger utlyst i samme bransje i januar, sier Elisabeth Blørstad, direktør i NAV Agder.