2,6 prosent av arbeidsstyrken i Agder er registrert som helt ledige. Det utgjør 3 873 personer. Dette er 137 færre enn i forrige måned og 9 flere enn for ett år siden. 

Bruttoledigheten omfatter også personer som deltar i tiltak i regi av NAV.  I februar er bruttoledigheten på 3,1 prosent, i samme periode i fjor var den på 3,3 prosent. 

Arendal, Tvedestrand og Grimstad kommune har høyest ledighet med 3 prosent, deretter følger Bygland 2,8 prosent. Sirdal kommune har Agders laveste ledighet med 0,7 prosent. 

De fleste som meldte seg arbeidsledige denne måneden kom fra bygg- og anlegg og butikk- og salgsarbeid. Det er også fra disse yrkesgruppene det er flest ledige i fylket.

Denne måneden var det registrert 1 707 ledige stillinger i fylket vårt (nav.no), dette er 404 flere stillinger enn i samme periode i 2019. Det er det størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg, bygg og anlegg og ingeniør- og ikt-fag.

-Bruttoledigheten har gått ned det siste året, og nesten 300 færre har meldt seg som arbeidsledige i Agder sammenlignet med februar 2019. På den annen side merker vi oss at det ble varslet om oppsigelser av over 200 personer i januar måned. Dette er det høyeste på en måned siden 2016 i Agder. Vi følger denne utviklingen nøye framover, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.

Informasjon om ledigheten i resten av landet finner du i pressemeldingen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.