Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,4 prosent