6 354 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder. Det utgjør 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 7 094 personer, eller 4,7 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Antall helt ledige er redusert med 843 personer siste måned.

I tillegg var 3 988 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere i Agder, en økning på 132 siden forrige måned. Totalt var dermed 11 082 personer, eller 7,3 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder. Statistikk fra NAV Agder viser at 1 553 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 2 165 av de delvis ledige. Til sammen er 2 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Færre nye arbeidssøkere

Den siste måneden har 1 326 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. 18 prosent av disse oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. 1 939 personer som var registrert som arbeidssøkere i juli var ikke lenger registrert hos NAV ved utgangen av august. Flesteparten av disse går over i jobb eller utdanning.

Blant de helt ledige er det flest innen butikk- og salgsarbeid (761), industriarbeid (721) , og bygg og anlegg (667). Yrkesgruppen med størst nedgang i antall helt ledige siste måned er reiseliv og transport (-124). Fordelt på kjønn og alder finner vi den største nedgangen for helt ledige blant kvinner mellom 40 og 59 år (-253). 

-Det er gledelig at ledigheten faller i august. Likevel fører koronapandemien til fortsatt usikkerhet i arbeidsmarkedet og vi er spent på utviklingen gjennom høsten, sier Elisabeth Blørstad.