900 færre permitterte arbeidssøkere i Agder siste måned

Fakta