4 990 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder. Det utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken. I Norge er 3,5 prosent av den samlede arbeidsstyrken helt ledige. Antall helt ledige i Agder har falt med 313 personer siste måned. 

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 6 083 personer, eller 4 prosent av arbeidsstyrken i Agder. Bruttoledigheten i Norge er også på 4 prosent.

I tillegg var 3 507 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere, en reduksjon på 243 siden forrige måned. Totalt var dermed 9 590 personer, eller 6,3 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV.

Statistikk fra NAV Agder viser at 907 av de helt ledige er permitterte. Det samme gjelder 1 352 av de delvis ledige. Til sammen er 1,5 prosent av arbeidsstyrken permittert.

-Den sterke nedgangen i arbeidsledigheten vi har sett tidligere i høst har flatet noe ut. For NAV Agder er det viktig å få arbeidssøkere i aktivitet, slik at de kan komme raskest mulig tilbake i jobb. I oktober har vi fått nesten 150 arbeidssøkere i tiltak, slik at til sammen 1093 er på tiltak i fylket. Vi arrangerer vår første digitale jobbmesse 10. november, der arbeidssøkere kan møte arbeidsgivere på nett. Vi vil legge ut mer informasjon om dette på Jobbprat Sørlandet på facebook i tiden framover, sier Elisabeth Blørstad.

Den siste måneden har 1 096 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. 27 prosent oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. I tillegg er 1 372 av de som var registrert som arbeidssøkere i august ikke lenger registrert hos NAV i september. Flesteparten av disse går over i jobb eller utdanning.

Blant helt ledige er det flest innen butikk og salgsarbeid (609), reiseliv og transport (582) og industriarbeid (532). Yrkesgruppen blant helt ledige med størst nedgang siste måned er industriarbeid, der det er 86 færre.