4 845 færre arbeidssøkere i Agder siste måned

Fredag 3. juli var 13 820 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder. - Det er 1 066 færre enn for en uke siden og 4 845 færre enn for en måned siden, Vi har nå hatt 11 uker med nedgang i antall arbeidssøkere i Agder, og reduksjonen siste uke er den største i en uke siden krisen startet, sier fungerende direktør i NAV Agder, Per Lund.

6 683 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 4,4 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 7 516 personer, eller 4,9 prosent av arbeidsstyrken. 

I tillegg var 6 304 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Totalt var 13 820 personer, eller 9 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder. Statistikk fra NAV Agder viser at 2 307 av de helt ledige er permitterte. Det samme gjelder 4 237 av de delvis ledige. Til sammen er 4,3 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Færre nye arbeidssøkere
Den siste uken har 276 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV Agder. Dette er omtrent samme antall som de to foregående uker. 29 prosent av de nye oppgav permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. Siste måned har 1 521 personer meldt seg til NAV i Agder, en tredel av dem er permittert.

Færre registrerte arbeidssøkere som er permittert
Reduksjonen i antall arbeidssøkere siste uke er hovedsakelig blant permitterte arbeidssøkerne. Det er 885 færre permitterte registrert hos NAV i Agder sammenlignet med forrige uke, og 4 162 færre enn for en måned siden.


Blant de helt ledige er det flest innen butikk og salgsarbeid (885), reiseliv og transport (877) og industriarbeid (747). Yrkesgruppene blant de helt ledige med størst nedgang i antall siste uke er industriarbeid, med 102 færre og reiseliv og transport, med 83 færre.

Fakta

Det ble ikke publisert statistikk om arbeidssøkere i uke 16 på grunn av påsken. Rundt helligdager er rutinen for innsending og beregning av meldekort annerledes enn i vanlige uker. Dette gjøres for å kunne utbetale stønader før helligdagene. Konsekvensen for statistikken er at opplysninger om hvorvidt personer er arbeidssøkere vil være utdatert og kanskje feilaktig for tidspunktet statistikken hentes ut. Dette løser seg i påfølgende uke når vanlige rutine for meldekort gjenopptas.