Ved utgangen av mai var 18 665 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV. 12,2 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 3419 færre enn ved utgangen av april, og en nedgang på 950 personer siste uke.

- Selv om vi fortsatt har et høyt antall arbeidssøkere i Agder, er det gledelig å se at mange nå kommer tilbake i jobb, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.

Blant arbeidssøkerne i Agder var 9 034 personer registrert som helt ledige ved utgangen av mai, noe som utgjør 5,9 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 9 941 personer, eller 6,5 prosent av arbeidsstyrken. Tall for hele landet viser at helt ledige arbeidssøkere utgjør 6,4 prosent av arbeidsstyrken, og bruttoledigheten er på 6,9 prosent.

I tillegg var 8 724 registrert som delvis ledige. Beregninger viser at 45 prosent av de helt ledige og 76 prosent av de delvis ledige er permitterte. 

Fra koronakrisen startet og fram til siste uke har antall delvis ledige økt hver uke. Mange som først ble registrert som helt ledige gikk over til gruppen delvis ledige fordi de begynte å jobbe litt igjen. Siste uke er det imidlertid første gang det er nedgang i antall delvis ledige (-53). 

Antall permitterte i Agder er nå 10 728 personer, dette er 3 033 færre enn forrige måned og 811 færre enn i forrige uke. Blant de permitterte arbeidssøkerne i Agder er 6 600 delvis ledige som jobber noe, mens de helt ledige permitterte utgjør nå 4 100 personer  

Om lag 2000 personer registrerte seg hos NAV i Agder i mai. Når antallet arbeidssøkere synker betyr det at over 5 000 personer i Agder har gått tilbake til jobb i løpet av mai måned. 

Høyest ledighet innen reiseliv og transport Den siste måneden har antall helt ledige gått ned innen alle yrkesgrupper. Størst nedgang er det innen reiseliv og transport (-859), serviceyrker og annet arbeid (-815), og innen butikk og salgsarbeid (-794). Det er flest permitterte innen butikk og salgsarbeid denne måned (1792) og innen reiseliv og transport (1764). 

Høyest ledighet i Bykle Det har blitt færre helt ledige i alle kommuner i Agder den siste måneden. Kommunene som har hatt størst nedgang i ledigheten er Valle (-53 %) og Hægebostad (-50 %). Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken var høyest i Bykle med 10,7 prosent og Kristiansand med 6,8 prosent. Ledigheten var lavest i Valle med 2,6 prosent.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no I løpet av mai ble det registrert 1 339 nye ledige stillinger på nav.no med arbeidssted Agder. Dette er 255 færre nye stillinger enn samme måned i fjor, men en økning på 50 prosent siden april i år. Hittil i år er det utlyst 7 675 stillinger. På samme tid i fjor var det 9 096 stillinger. I mai var det flest nye stillinger innen helse, pleie og omsorg (416), butikk og salgsarbeid (127) og undervisning (124).