7 197 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 4,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 7 865 personer, eller 5,1 prosent av arbeidsstyrken. Antall helt ledige har økt med 514 personer siste måned. Det er normalt med en økning i ledigheten på om lag 500 personer i juli for Agder.

I tillegg var 3 856 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere, en nedgang på 2 448 siden forrige måned. Totalt var dermed 11 721 personer, eller 7,6 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV i Agder. Statistikk fra NAV Agder viser at 2 321 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 2 302 av de delvis ledige. Til sammen er 3 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Færre nye arbeidssøkere Den siste måneden har 906 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV Agder. 18 prosent av de nye oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. 
 
Færre registrerte arbeidssøkere som er permittert Reduksjonen i antall arbeidssøkere siste måned er hovedsakelig blant de permitterte arbeidssøkerne. Det er  1 927 færre permitterte registrert hos NAV i Agder sammenlignet med forrige måned.

-Antall arbeidssøkere registrert hos NAV i Agder er nå om lag halvparten av antallet som var registrert 7. april, da Agder hadde det høyeste antallet registrerte på nesten 23 000 personer. Samtidig er dagens nivå på over      5 000 flere arbeidsssøkere enn Agder hadde registrert i ukene før koronautbruddet, sier Per Salve Salvesen. 

Blant de helt ledige er det flest innen butikk og salgsarbeid (870), industriarbeid (820) , og reiseliv og transport (781). Yrkesgruppen blant de helt ledige med størst nedgang i antall siste måned er reiseliv og transport (-96). yrkesgruppene med størst økning er barne- og ungdomsarbeid (231) og undervisning (116). Den største økningen for de helt ledige er blant kvinner mellom 30 og 60 år (351).

Om statistikken Det ble ikke publisert statistikk om arbeidssøkere i uke 16 på grunn av påsken. Rundt helligdager er rutinen for innsending og beregning av meldekort annerledes enn i vanlige uker. Dette gjøres for å kunne utbetale stønader før helligdagene. Konsekvensen for statistikken er at opplysninger om hvorvidt personer er arbeidssøkere vil være utdatert og kanskje feilaktig for tidspunktet statistikken hentes ut. Dette løser seg i påfølgende uke når vanlige rutine for meldekort gjenopptas.