Status 24. mars 2020.   Antall personer som er registrert som helt ledige:  • Agder: 15 503. Økning siste to uker: 11.668.  • Hele landet: 291 483. Nye siste to uker: 226.139.    Sykefraværstilfeller med Covid-19-diagnose – påvist eller mistanke om smitte:  • Agder: 1 305. Nye siste døgn: 118.  • Hele landet: 26.214. Nye siste døgn: 2 299.      Antall personer som har søkt om dagpenger under permittering:  • Agder: 11 317. Nye siste døgn: 943.  • Hele landet: 224 780. Nye siste døgn: 18 143. 

Ledige per 24. mars 2020

10,2 prosent av arbeidsstyrken i Agder er registrert som helt ledige. Det utgjør 15 503 personer. Det siste året har Agder hatt en gjennomsnittlig ledighet per måned på 2,4 prosent. 

- Ledighetstallene som ble offentliggjort i dag er som forventet, og gjenspeiler den dramatiske situasjonen vi står i. Tallene forteller om familier, enkeltpersoner og arbeidsgivere som far fått hverdagen snudd på hodet, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad, og legger til: 

- Jeg forstår at det er mange som nå bekymrer seg for inntekt og arbeid. Vi gjør vårt ytterste for at de skal få penger til livsopphold, og jeg håper samtidig at folk har forståelse for den store oppgaven vi nå skal løse, sier Blørstad.  Kommuner og bransjer 

Bykle kommune har høyest ledighet med 16,4 prosent, deretter følger Kristiansand med 11,3 prosent og Arendal med 10,7 prosent. Iveland kommune har Agders laveste ledighet med 6,3 prosent.     Økningen i antall helt ledige de siste to uker er størst innen Butikk og salgsarbeid (2 522), Reiseliv og transport (1 898) og Serviceyrker (1 264)