5 303 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken. I Norge er 3,7 prosent av den samlede arbeidsstyrken helt ledige. Antall helt ledige i Agder har falt med 1 051 personer siste måned. 

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 6 253 personer, eller 4,1 prosent av arbeidsstyrken i Agder. Bruttoledigheten i Norge er på 4,2 prosent.

I tillegg var 3 750 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere, en reduksjon på 238 siden forrige måned. Totalt var dermed 10 003 personer, eller 6,6 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV. Statistikk fra NAV Agder viser at 1 070 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 1 528 av de delvis ledige. Til sammen er 1,7 prosent av arbeidsstyrken permittert. -I september er antall permitterte i Agder redusert med omkring 30 prosent, og dette er en veldig positiv utvikling, sier Elisabeth Blørstad.

Nye arbeidssøkere Den siste måneden har 1 455 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. 23 prosent av de nye oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. I tillegg er 2 206 av de som var registrert som arbeidssøkere i august ikke lenger registrert hos NAV i september. Flesteparten av disse går over i jobb eller utdanning.

Antallet helt ledige som ikke er permittert er nå 4 233 personer. Det er 600 flere enn vi hadde før koronakrisen  og 538 færre enn forrige måned.  

Blant helt ledige er det flest innen butikk og salgsarbeid (629), industriarbeid (618) , og reiseliv og transport (602). Yrkesgruppen blant helt ledige med størst nedgang siste måned er butikk og salgsarbeid, der det er 132 færre. Aldersgruppen med størst nedgang for  helt ledige er mellom 30 og 39 år (-330).