Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra NAV Agder.

Mer enn 22 000 registrert som arbeidssøkere hos NAV i Agder

Ved utgangen av mars var 15 560 personer registrert som helt ledige i Agder, ifølge tall fra NAV. Det utgjør 10,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 16 493 personer, eller 10,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 5 517 registrert som delvis ledige. Nær 9 av 10 nye arbeidssøkere i mars oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.

Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,4 prosent

-Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,4 prosent, som er en liten økning fra forrige måned. Likevel har ledigheten holdt seg stabilt lav det siste året. NAVs prognose for de neste to årene sier at vi også kan forvente at ledigheten vil ligge omkring dagens nivå i 2020 og 2021, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.

Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,3 prosent

- Arbeidsledigheten i Agderfylkene er på 2,3 prosent og vi ser en liten nedgang fra forrige måned. Det er spesielt gledelig å se at ledigheten blant ungdom har gått ned i oktober, sier direktør Elisabeth Blørstad i NAV Agder.

Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,4 prosent

- Ledigheten i Agder er den samme som for ett år siden og vi ser en liten nedgang fra forrige måned. Det er gledelig at ledigheten i landsdelen ser ut til å ha stabilisert seg på et lavt nivå, sier direktør Elisabeth Blørstad i NAV Agder.

Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,5 prosent

- Ledigheten i både Aust- og Vest-Agder holder seg stabil og er på et betydelig lavere nivå enn for ett år siden, da ledigheten var på 2,8 prosent i Aust-Agder og 2,7 prosent i Vest-Agder, sier direktør Elisabeth Blørstad i NAV Agder.

Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,5 prosent

- Sammenliknet med samme tid i fjor er det 493 færre som er helt uten arbeid i Agder. Det er gledelig å se at ledigheten i begge fylkene holder seg stabilt lav, sier fungerende direktør Anne Midtlien i NAV Agder.

Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,2 prosent

- Juni er en måned hvor mange studenter og andre som avslutter vikariater og engasjementer melder seg arbeidsledig. Til tross for dette holder den lave ledigheten seg stabil, sier assisterende direktør i NAV Agder, Hilde Høynes.

Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,1 prosent

- Det er gledelig at ledigheten fortsetter å falle, antallet helt ledige har sunket i hver måned siden august 2015 sammenlignet med samme måned i foregående år, sier direktør Elisabeth Blørstad i NAV Agder.

Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,2 prosent

- Det er gledelig å se at ledigheten fortsetter å falle i Agder. Bare Rogaland har hatt en større nedgang i ledigheten det siste året, sier direktør Elisabeth Blørstad i NAV Agder.

Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,7 prosent

For første gang publiserer NAV ledighetstall samlet for Aust- og Vest-Agder. -Nå kan vi i sterkere grad synliggjøre regionen vår som ett arbeidsmarked, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.