Rapporten innledes med kommentar fra NAV direktør i Agder Elisabeth Blørstad. Oljekrisen startet i 2014, og skapte store utfordringer for bedrifter og arbeidstakere i regionen. Siden
2016, har det imidlertid vært en gradvis økning i behovet for arbeidskraft, både i Agder og landet forøvrig.
Fjorårets undersøkelse viste en optimisme blant bedriftene, samtidig som vi de siste månedene har opplevd
en gledelig nedgang i ledigheten.

Årets undersøkelse viser en fortsatt optimisme blant bedriftene på Agder. De fleste bedriftene forventer at
antallet ansatte blir uforandret (67%), men blant de som forventer endring er det en overvekt av positive
forventninger i bedrifter. Samlet vil bedriftene nyrekruttere 2700 ansatte.

- Totalt sett kan man si at markedet på Agder er i balanse, men i deler av næringslivet kan ikke etterspørselen
etter arbeidskraft fullt ut dekkes av arbeidskraftreserven som ligger i de registrerte ledige, forteller Blørstad.

 

Les hele rapporten fra NAV Agder her

Se også mer om den sentrale undersøkelsen her: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Nyheter/%C3%B8kt-mangel-p%C3%A5-arbeidskraft