Har du spørsmål til innholdet, ta kontakt med din IA-rådgiver på arbeidslivssenteret, eventuelt e-post til martin.marensius.johansen@nav.no