IAkonferansen20192.png

- Jeg tror at kompetanse og lokale initiativ får lov til å blomstre når vi har noen rammer. Dette er overførbart til IA-avtalen, der vi ikke setter detaljerte regler for alt, men tar hensyn til individuelle behov i den enkelte bedrift, sa direktør Elisabeth Blørstad i NAV Agder da hun ønsket velkommen til IA-konferansen i Agder, mandag 18. november.

NAVs statistikksjef Ulf Andersen viste med all tydelighet hvor store utfordringer velferdsstaten står overfor når deltakelsen i arbeidslivet synker. Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet la vekt på at den enkelte arbeidsplass må stå i fokus i arbeidet for å redusere sykefraværet.  Presentasjoner fra IA-konferansen kan lastes ned fra våre nettsider, under relatert innhold