Brukerutvalget skal være arena for samhandling med representasjon fra både NAV og brukerne. Brukerutvalget skal arbeide for gode og likeverdige tjenester til alle NAVs brukere uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status og funksjonshemming.

Under relatert informasjon finner du linker til nyttige sider og referater fra brukerutvalget.

Se også informasjon fra sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

og Strategi for brukermedvirkning i NAV

Medlemmer av brukerutvalget i NAV Evje og Hornnes:

Representant fra Bilde Navn
NAV Evje og Hornnes

 

 

Leder NAV Evje og Hornnes

Anne Tordis Skjeggedal 

pensjonistforbundet-logo.png

 

 
Ingvard-Østerhus2.jpg

 

 

Ingvard Østerhus

 

 
Lars-Reidar-Vasland2.jpg

 

 

Lars Reidar Vasland

Mental helse logo.png

 

 
Sigrun-Horrisland2.jpg

 

 

Sigrun Horrisland

ffo01.jpg

 

Cecilie-Kyllingstad2.jpg

 

 

Cecilie Kyllingstad