Brukerutvalget skal være arena for samhandling med representasjon fra både NAV og brukerne. Brukerutvalget skal arbeide for gode og likeverdige tjenester til alle NAVs brukere uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status og funksjonshemming.

Under relatert informasjon finner du linker til nyttige sider og referater fra brukerutvalget.

Se også informasjon fra sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

og Strategi for brukermedvirkning i NAV

 

Medlemmer av brukerutvalget i NAV Birkenes og NAV Lillesand

Representant fra Bilde Navn
Blindeforbundet_logo.jpg

 

Bilde-kommer
Bilde kommer

Lokallagsleder

Olav Stangebye Nielsen

olali@online.no

 

Norges Handikapforbund.png

 

 
Bilde-kommer
Bilde kommer

Bjørn Harald Pedersen

bjohpede@online.no

 

 
Bilde-kommer
Bilde kommer

Mai-Britt Mykjåland

leder.ag@revmatiker.org

 

 
Bilde-kommer
Bilde kommer

Varamedlem

Lillian Kornbrekke

leder.ag@revmatiker.org

Senter for eldre, Lillesand

Bilde-kommer
Bilde kommer

Anstein Nørsett

anstein@norsett.com

 

 

Ann Beate Methi

abvollen@hotmail.com

Mental helse logo.png

 

Bilde-kommer
Bilde kommer

Grethe Bygland

gbygland@gmail.com

Mental helse logo.png

 

Bilde-kommer
Bilde kommer

Audun Pihl Olsen

olsenaudunpihl@gmail.com

 

Irene Eriksen

ireneeriksen2@hotmail.com

 

Bilde-kommer
Bilde kommer

Hjalmar Hassel

hj.hassel@gmail.com

 

Leder NAV Birkenes

Torbjørn Vik

 

 

Leder NAV Lillesand

Øystein Fritzen