Brukerutvalget skal være arena for samhandling med representasjon fra både NAV og brukerne. Brukerutvalget skal arbeide for gode og likeverdige tjenester til alle NAVs brukere uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status og funksjonshemming.

Utvalget møtes en gang i kvartalet.

Under relatert informasjon finner du linker til nyttige sider og referater fra brukerutvalget NAV Kristiansand

 

Se også informasjon fra sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

og Strategi for brukermedvirkning i NAV

Medlemmer av brukerutvalget i NAV Kristiansand

 Representant for:

Bilde: 

Navn: 

 

  
   
   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

   

 

    

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Varamedlemmer