Brukerutvalget skal være arena for samhandling med representasjon fra både NAV og brukerne. Brukerutvalget skal arbeide for gode og likeverdige tjenester til alle NAVs brukere uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status og funksjonshemming.

Utvalget møtes en gang i kvartalet.

Under relatert informasjon finner du linker til nyttige sider og referater fra brukerutvalget.

Se også informasjon fra sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

og Strategi for brukermedvirkning i NAV

Medlemmer av brukerutvalget i NAV Agder

 Representant for:

Bilde: 

Navn: 

 

Kreftforeningen

 

 
Reidun-Scherpf_SQ
 

Leder for brukerutvalget

Reidunn Scherpf 

reidunn.scherpf@gmail.com 

ffo01
 
Ole-Magne-Imeland_SQ

Nestleder for brukerutvalget

Ole M. Imeland

olimelan@gmail.com

ffo01
 
Anders-Emil-Ånonsen_SQ

Anders Emil Ånonsen

anemi-aa@online.no

ffo01
 
Helen-Nygård_SQ

Helene Nygård

hele-nyg@online.no

ffo01
 
Melvin-Hjort_SQ

Melvin Hjort

melvh@online.no

ffo01
 
Marianne-Skeie_SQ

Marianne Skeie

marianne.skeie@gmail.com

 

a-larm-logo

 

 
Randi-Torjussen_SQ

Randi Torjussen

 randi@a-larm.no

 
pensjonistforbundet-logo
 
Astrid-de-Lange_SQ

Astrid de Lange

jdlange@online.no

SAFO_logo_farge-undertittel-1
 
Bilde-kommer

Vigdis Lavik

vigdis.lavik@gmail.com

 

SAFO_logo_farge-undertittel-1

 

 
Bilde-kommer

Ingrid Sundøy

ingrid.sundoy@gmail.com

 
SAFO_logo_farge-undertittel-1
 
Morten_Olsen_SQ

Morten Olsen

morten.olsen@outlook.com

  
Kreftforeningen
 
Jack-Holland-Nielsen_SQ

Jack Holland Nielsen

Moseidstranda@gmail.com

 
Kreftforeningen
 
Anita-Nymo_SQ

Anita Nymo

Anitanymo@hotmail.com

 
NAV Agder_Logo u_bakgr
 
Hilde-Høynes_SQ

Hilde Høynes

hilde.hoynes@nav.no

NAVHMS
 
Bilde-kommer

Janne Gundersen

janne.gundersen@nav.no

NAVHMS
 
Birger-Pedersen_SQ

Birger Pedersen

birger.pedersen@nav.no  

_1QjQUlw_400x400
 
Ann-Beate-Methi_SQ

Ann Beate Methi

abvollen@hotmail.com

Vektor 2017
 
Siri-Camilla-Thommesen_SQ

Siri Camilla Thommesen

Siri.Camilla.Thommesen@nav.no

NAVKontaktsenter_1
 
Nina-Pedersen_SQ

Nina Pedersen

Nina.Pedersen@nav.no

Varamedlemmer

   
pensjonistforbundet-logo
Torgny-Aanonsen_SQ

Torgny Aanonsen

torgnyaanensen@hotmail.com 

Kreftforeningen
 
Unni-S-Holbrook_SQ

Unni Sundberg Holbrook

unni.s.holbrook@uia.no 

Kreftforeningen
 
IMG_2027_SQ

Irene Eriksen

ireneeriksen2@hotmail.com 

SAFO_logo_farge-undertittel-1
 
Bilde-kommer

Knut Eskedal

kn-eske@online.no 

ffo01

 

Bilde-kommer

 

 Wivi Garthe

Wivi.Garthe@gmail.com

 
ffo01
 
Bilde-kommer

 Kathe Lillian Basso

klbasso@start.no

Vektor 2017
 
Bilde-kommer

Ingrid Stuve Sæverud

Ingrid.stuve.severeud@nav.no 

Andre

   

 

NAV Agder_Logo u_bakgr

 

 

Dan-R-A-Korsvik_SQ

 

Dan Robbin Arnevik Korsvik

Rådgiver v/NAV Agder

Dan.Robbin.Arnevik.Korsvik@nav.no

 

 

 

 
Asle-Stalleland_SQ

Asle Stalleland

Kommunikasjonsrådgiver v/NAV Agder

Asle.Stalleland@nav.no