Fristen er utvidet fra tre til ni måneder og gjelder 

 • sykepenger
 • omsorgspenger
 • pleiepenger
 • opplæringspenger 

Fristen gjelder bare refusjonskrav som settes fram i perioden 16. mars til 31. desember 2020. For refusjonskrav som er satt fram før 16. mars 2020 og etter 31. desember 2020, gjelder fortsatt fristen på tre måneder.  

Fra 1. januar 2021 er det igjen den vanlige fristen på tre måneder som gjelder. Dersom et krav for august 2020 settes frem etter 1. januar 2021, vil dette være foreldet.

Eksempel 1

 • Arbeidstakeren fikk utbetalt omsorgspenger fra arbeidsgiveren for perioden 23. - 27. mars 2020. 
 • NAV mottar refusjonskravet fra arbeidsgiveren 21. desember 2020, altså mindre enn 9 måneder fra perioden med omsorgspenger. 
 • Refusjonskravet er framsatt tidsnok, og arbeidsgiveren får refundert omsorgspenger som er utbetalt.

Eksempel 2

 • Arbeidstakeren fikk utbetalt sykepenger fra arbeidsgiveren for periodene 28. februar - 4. mars 2020 og 16. - 19. mars 2020.
 • NAV mottar refusjonskrav fra arbeidsgiveren 18. desember 2020 for begge periodene. 
 • Det er mer enn 9 måneder fra perioden 28. - 29.februar, og arbeidsgiveren får avslag på refusjonskravet for disse dagene. 
 • Arbeidsgiveren får refusjon for 1. - 4. mars og fra 16. - 19. mars.