Utvidet frist for refusjonskrav

 • sykepenger
 • omsorgspenger
 • pleiepenger
 • opplæringspenger 
 • Arbeidstakeren fikk utbetalt omsorgspenger fra arbeidsgiveren for dagene 23.−27. november 2020. 
 • NAV mottar refusjonskravet fra arbeidsgiveren 5. mai 2021. 
 • Siden fraværet fant sted i tidsrommet mellom 16. mars og 31. desember 2020, gjelder regelen om 9 måneders frist. 
 • Det er mindre enn 9 måneder mellom datoen for refusjonskravet og perioden refusjonskravet gjelder for.
 • Konklusjon: Refusjonskravet er framsatt tidsnok, og arbeidsgiveren får refundert omsorgspengene som er utbetalt.
 • Arbeidstakeren fikk utbetalt sykepenger fra arbeidsgiveren for periodene 14.−17. desember 2020 og 5.−8. januar 2021. 
 • NAV mottar refusjonskrav fra arbeidsgiveren 10. juni 2021 for begge periodene. 
 • Siden det første fraværet fant sted i tidsrommet mellom 16. mars og 31. desember 2020, gjelder regelen om 9 måneders frist for dette fraværet. For det andre fraværet gjelder den vanlige regelen om 3 måneders frist.
 • Det er mindre enn 9 måneder mellom datoen for refusjonskravet og den første perioden. 
 • Det er mer enn 3 måneder fra datoen for refusjonskravet og den andre perioden. 
 • Konklusjon: Arbeidsgiveren får refundert sykepenger for den første perioden, men får avslag på refusjonskravet for den andre perioden.