Forsikring for små bedrifter

For å kunne avregne siste termin for forsikringsåret er vi avhengig av at du sender oss dokumentasjon på bedriftens samlede lønnsutgifter i foregående kalenderår.

Innhenting av lønnsutgifter

Send oss kopi av Årsoppgave for arbeidsgiveravgift RF-1025 så snart som mulig og senest innen 1. mars, så unngår du at forsikringen din opphører 31. mars.

Du finner utfyllende informasjon om RF-1025 på skatteetaten.no

Har du spørsmål?

Her kan du lese mer om forsikringsordningen for små bedrifter.

Kontakt oss gjerne på telefon 55 55 33 33. Du kan ringe oss alle hverdager fra klokken 08.00 til klokken 15.30. Du må alltid oppgi organisasjonsnummeret til bedriften når du tar kontakt med NAV. Da kan vi lettere gi deg rask og god hjelp.