Endring av premiegrunnlaget

NAV har på bakgrunn av siste års utlagte fastsettingen omregnet sykepengeforsikringen din.

Premiegrunnlaget fra 1. januar

Forsikringsåret går fra 1. januar til 31. desember. Når fastsettingen for siste år foreligger i oktober/november omregner NAV forsikringen din på bakgrunn av gjennomsnittet av inntekten for de tre siste år.

Premiegrunnlaget fra 1. juli

Når Stortinget vedtar nytt grunnbeløp i slutten av juni, oppjusterer NAV premiegrunnlaget ditt.

Sjekk opplysningene på fakturaen

Du bør alltid sjekke om premiegrunnlaget, perioden og beløpet på fakturaen er korrekt. Hvis du mener opplysningene er feil, kontakter du NAV. Du kan da bli bedt om å sende inn dokumentasjon for at NAV skal kunne vurdere premiegrunnlaget ditt på nytt.

Har du brukt opp sykepengerettighetene dine?

I så fall bør du kontakte NAV så de kan avslutte forsikringen din og eventuelt tilbakebetale for mye innbetalt premie til deg. Du kan ikke si opp forsikringen hvis du er sykmeldt.

Her kan du lese mer om forsikringsordningene.

Til deg som er mellom 67 og 70 år

Du kan få sykepenger hvis inntekten din overstiger 2 ganger grunnbeløpet, og du kan få sykepenger i inntil 60 dager fra NAV. Fra du fyller 70 år har du ikke rett til sykepenger.

Her kan du lese mer om sykepenger til særskilte grupper.

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne på telefon 55 55 33 33. Du kan ringe oss alle hverdager fra klokken 08.00 til klokken 15.30. Du må alltid oppgi fødselsnummeret ditt når du tar kontakt med NAV. Da kan vi lettere gi deg rask og god hjelp.