Forsikring for frilansere

  • 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 1.–16. sykefraværsdag 
  • arbeidstaker
  • næringsdrivende med forsikring
  • arbeidsledig 
  • ved utgangen av det halvåret skriftlig oppsigelse er mottatt av NAV
  • ved utgangen av det halvåret du har betalt premie for, hvis du ikke betaler premie for neste halvår innen fristen som er oppgitt i varsel fra NAV
  • fra den dagen frilansvirksomheten din opphører
  • fra den dagen du har brukt opp sykepengerettighetene dine