Hugs også at du må sende inntektsopplysningar digitalt til NAV i tide.

Altinn.no kan du lese om kva plikter du har når ein arbeidstakar skal ha permisjon i samband med fødsel eller adopsjon. Du finn også informasjon om svangerskapspengar, som kan vere aktuelt for gravide dersom arbeidet eller forhold på arbeidsplassen fører til risiko for skade på fosteret.

Inntektsopplysningane må du sende digitalt så snart som råd, men tidlegast fire veker før arbeidstakaren startar permisjonen sin. NAV kan ikkje behandle saka og betale ut pengar til brukar og refusjon til arbeidsgivaren før alle dei nødvendige opplysningane er sende inn.

Sjå også Bankkontonummer – refusjonar fra NAV til arbeidsgivaren.