Refusjoner fra NAV ved virksomhetsoverdragelser

Det er bare nødvendig å gjøre det som blir beskrevet i de tilfellene der arbeidstakeren får en ytelse fra NAV som strekker seg over det tidspunktet når vedkommende bytter virksomhet. Har dere arbeidstakere som får avsluttet sin ytelse før endringen, eller som påbegynner en ytelse etter endringen, gjør dere bare som før.
 • Alle virksomheter har et virksomhetsnummer, også ofte kalt «organisasjonsnummer på virksomhetsnivå».
 • Organisasjonsleddet på nivået over virksomhetene har et juridisk organisasjonsnummer.
 • fusjoner, der overtagende juridisk enhet tar over virksomheten til en overdragende juridisk enhet
 • fisjoner, der virksomheten skilles ut fra en juridisk enhet og flyttes til en annen juridisk enhet 
 • Det kan hende at den opprinnelige virksomheten avvikles.
 • Det kan også hende at virksomheten som arbeidstakerens arbeidsforhold flyttes til, er nyopprettet.
 • en arbeidstaker sier opp, begynner i ny jobb i en annen virksomhet og mottar løpende ytelser fra NAV i oppsigelsesperioden (for eksempel sykepenger eller pleiepenger) og fortsetter med å motta ytelser også i den nye jobben
 • kommuner slås sammen, arbeidstakeren flyttes fra en kommune til en annen som del av denne prosessen og mottar samtidig løpende ytelser fra NAV i både gammel og ny jobb 
Inntektsmelding kommunereform
 1. Oppdatere Aa-registeret – gjelder uansett scenario. Se oppskrift på skattetaten.no/a-meldingen.
 2. Vurdere om det må sendes ny inntektsmelding til NAV - avhengig av scenario:
 • Virksomheten som arbeidsforholdet flyttes fra (virksomhet A) må sende inntektsmelding for å avslutte utbetaling av refusjon til seg selv.
 • Virksomheten som arbeidsforholdet flyttes til (virksomhet B) må sende inntektsmelding for å etablere utbetaling av refusjon til seg selv.
 • Dersom inntektsmelding fra virksomhet A ikke kommer inn, kan ikke refusjonsforholdet avvikles.
 • Dersom inntektsmelding fra den nye virksomhet B, kan ikke refusjonsforholdet for den nye virksomheten etableres. Da vil også NAV utbetale stønadsbeløpet direkte til arbeidstakeren. Det kan heller ikke komme oppgjørsrapport K27 til virksomhet B. 
 • Søknader om sykepenger for sykmelding sendt før endringen av arbeidsforholdet blir sendt til samme virksomhetsnummer som før. Juridisk organisasjonsnummer i den tekniske meldingen (xml) vil være det gamle.
 • Dere må tildele tilganger til tjenesten i Altinn på nytt. 
 • Koblingen til nærmeste leder kan beholdes.
 • Sykmeldinger mottatt etter endringen av arbeidsforholdet vil reflektere nytt juridisk organisasjonsnummer.
 • Alle nye sykmeldinger som blir skrevet etter endringen av arbeidsforholdet, blir automatisk sendt til den nye virksomheten. Søknaden blir sendt dit sykmeldingen har blitt sendt. 
 • Dere må tildele tilganger til tjenesten i Altinn på nytt.
 • Nærmeste leder må meldes inn på nytt selv om det eventuelt er den samme personen som er leder.
 • Sykmeldinger mottatt etter endringen av arbeidsforholdet vil sendes til nytt virksomhetsnummer, og den tekniske meldingen (xml) vil reflektere nytt juridisk organisasjonsnummer.