Det er bare nødvendig å gjøre det som blir beskrevet her i de tilfellene der en ansatt får en ytelse fra NAV som strekker seg over årsskiftet. Har dere ansatte som får avsluttet sin ytelse før årsskiftet, eller som påbegynner en ytelse etter årsskiftet, gjør dere bare som før.

Hvis lønns- og personalsystemet ikke kan brukes:

Dersom kommunens lønns- og personalsystem ikke kan sende inn inntektsmeldinger slik som beskrevet nedenfor, kan Altinn-portalen benyttes. Bruker dere Altinn-portalen, kan dere hente opp en kopi av den siste inntektsmeldingen dere har sendt til NAV og bare registrere endringene. Dette er en såkalt endringsmelding.

Følg oppskriften nøye

Legg merke til at det er noen variasjoner avhengig av hva slags ytelse den ansatte mottar. Følg oppskriften for hver enkelt ytelse nøye, så vil dere få refusjonene i rett tid.

Tekst i kursiv angir hva det enkelte feltet kalles i tjenestebeskrivelsen for inntektsmeldingen. Denne kan fås om ønskelig ved å kontakte NAV på nav.prosjekt.2.inntektsmelding@nav.no.

Sykepenger

Inntektsmelding virksomhet A:

 • Virksomhetsnummer (virksomhetsnummer): for virksomhet A
 • Første fraværsdag (foersteFravaersdag): som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for det løpende sykefraværet
 • Arbeidsgiverperioden (arbeidsgiverperiode): som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for det løpende sykefraværet
 • Refusjonsbeløp per måned (refusjonsbeloepPrMnd): som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for det løpende sykefraværet
 • Dato for opphør av refusjonen (refusjonsopphoersdato): sluttdato for den aktuelle arbeidstakerens arbeidsforhold i virksomhet A

Inntektsmelding fra virksomhet B:

 • Virksomhetsnummer (virksomhetsnummer): for virksomhet B
 • Første fraværsdag (foersteFravaersdag): som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for det løpende sykefraværet
 • Arbeidsgiverperioden (arbeidsgiverperiode: som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for det løpende sykefraværet
 • Endringsdato (fra og med) (endringsdato i EndringIRefusjonListe): startdato for arbeidstakerens arbeidsforhold i virksomhet B
 • Nytt refusjonsbeløp (beloep): ønsket refusjonsbeløp

Nederst på siden viser vi et eksempel for sykepenger. 

Foreldrepenger

Inntektsmelding fra virksomhet A:

 • Virksomhetsnummer (virksomhetsnummer): for virksomhet A
 • Startdato for foreldrepengeperioden (startdatoForeldrepengeperiode): som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen.
 • Refusjonsbeløp per måned (refusjonsbeloepPrMnd): som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den aktuelle løpende permisjonen.
 • Dato for opphør av refusjonen (refusjonsopphoersdato): sluttdato for arbeidstakeren sitt arbeidsforhold i virksomhet A

Inntektsmelding fra virksomhet B:

 • Virksomhetsnummer (virksomhetsnummer): for virksomhet B
 • Startdato for foreldrepengeperioden (startdatoForeldrepengeperiode): startdato for arbeidstakerens arbeidsforhold i virksomhet B
 • Refusjonsbeløp per måned (refusjonsbeloepPrMnd): ønsket refusjonsbeløp

Svangerskapspenger

Inntektsmelding fra virksomhet A: 

 • Virksomhetsnummer (virksomhetsnummer): for virksomhet A
 • Første fraværsdag (foersteFravaersdag): som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen 
 • Refusjonsbeløp per måned (refusjonsbeloepPrMnd): som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen
 • Dato for opphør av refusjonen (refusjonsopphoersdato): sluttdato for arbeidstakerens arbeidsforhold i virksomhet A

Inntektsmelding fra virksomhet B:

 • Virksomhetsnummer (virksomhetsnummer): for virksomhet B
 • Første fraværsdag (foersteFravaersdag): startdato for arbeidstakerens arbeidsforhold i virksomhet B
 • Refusjonsbeløp per måned (refusjonsbeloepPrMnd): ønsket refusjonsbeløp

Omsorgspenger

Inntektsmelding fra virksomhet A:

 • Virksomhetsnummer (virksomhetsnummer): for virksomhet A
 • Fraværsperiode (fravaerPeriode): som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen
 • Refusjonsbeløp per måned (refusjonsbeloepPrMnd): som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen
 • Dato for opphør av refusjonen (refusjonsopphoersdato): sluttdato for arbeidstakerens arbeidsforhold i virksomhet A

Inntektsmelding fra virksomhet B:

 • Virksomhetsnummer (virksomhetsnummer): for virksomhet B
 • Fraværsperiode (fravaerPeriode): som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen
 • Endringsdato (fra og med) (endringsdato i EndringIRefusjonListe): startdato for arbeidstakerens arbeidsforhold i virksomhet B 
 • Nytt refusjonsbeløp (beloep): ønsket refusjonsbeløp

Opplæringspenger

Inntektsmelding fra virksomhet A:

 • Virksomhetsnummer (virksomhetsnummer): for virksomhet A
 • Refusjonsbeløp per måned (refusjonsbeloepPrMnd): som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen
 • Dato for opphør av refusjonen (refusjonsopphoersdato): sluttdato for arbeidstakerens arbeidsforhold i virksomhet A

Inntektsmelding fra virksomhet B:

 • Virksomhetsnummer (virksomhetsnummer): for virksomhet B
 • Refusjonsbeløp per måned (refusjonsbeloepPrMnd): ønsket refusjonsbeløp
 • Endringsdato (fra og med) (endringsdato i EndringIRefusjonListe): startdato for arbeidstakerens arbeidsforhold i virksomhet B
 • Nytt refusjonsbeløp (beloep): ønsket refusjonsbeløp

For opplæringspenger er det ikke egne felt for å angi perioder.

Pleiepenger

Inntektsmelding fra virksomhet A:

 • Virksomhetsnummer (virksomhetsnummer): for virksomhet A
 • Periode (periode): som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen
 • Refusjonsbeløp per måned (refusjonsbeloepPrMnd): som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen
 • Dato for opphør av refusjonen (refusjonsopphoersdato): sluttdato for arbeidstakerens arbeidsforhold i virksomhet A

Inntektsmelding fra virksomhet B:

 • Virksomhetsnummer (virksomhetsnummer): for virksomhet B
 • Periode (periode): som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen
 • Endringsdato (fra og med) (endringsdato i EndringIRefusjonListe): startdato for arbeidstakerens arbeidsforhold i virksomhet B
 • Nytt refusjonsbeløp (beloep): ønsket refusjonsbeløp

Eksempel på utfylling - sykepenger

Anta at arbeidstakeren jobber i en virksomhet med virksomhetsnummer 999888777 til og med 31. desember 2019.

 • Lønnen er 40 000 per måned.
 • Arbeidstakeren blir langtidssykmeldt 1. oktober 2019. Arbeidsgiverperioden er fra og med 1. oktober 2019 til og med 16. oktober 2019.
 • Fra og med 1. januar 2020 jobber arbeidstakeren i en virksomhet med virksomhetsnummer 999555444.

Inntektsmeldingene skal da fylles ut slik:

 

Inntektsmelding fra virksomhet A:

 • Virksomhetsnummer (virksomhetsnummer): 999888777
 • Første fraværsdag (foersteFravaersdag): 1. oktober 2019
 • Arbeidsgiverperioden (arbeidsgiverperiode): 1. oktober 2019 – 16. oktober 2019
 • Refusjonsbeløp per måned (refusjonsbeloepPrMnd): 40 000 (om det er full refusjon)
 • Dato for opphør av refusjonen (refusjonsopphoersdato): 31. desember 2019

Inntektsmelding fra virksomhet B:

 • Virksomhetsnummer (virksomhetsnummer): 999555444.
 • Første fraværsdag (foersteFravaersdag): 1. oktober 2019
 • Arbeidsgiverperioden (arbeidsgiverperiode): 1. oktober 2019 – 16. oktober 2019
 • Endringsdato (fra og med) (endringsdato i EndringIRefusjonListe): 1. januar 2020
 • Nytt refusjonsbeløp (beloep): 40 000 (om det fortsatt er full refusjon) 

Tilbake til artikkelen Refusjoner fra NAV: Hva skjer når kommuner slås sammen?