Før NAV kan utbetale til den ansatte eller refundere til arbeidsgiveren, må du som arbeidsgiver sende inntektsopplysninger. 

Papirskjemaet for inntektsopplysninger er erstattet av en digital inntektsmelding

Refusjon kan gis for opptil 3 måneder før kravet ble satt frem. Denne fristen er absolutt ved refusjon til arbeidsgiveren. Se hvordan du kan endre bankkontonummer for refusjoner fra NAV.

Omsorgspenger

Som arbeidsgiver har du ansvar for å betale omsorgspenger i 10 dager per kalenderår til arbeidstakere som har krav på omsorgspenger. Du kan kreve refusjon fra NAV for det antall stønadsdager som overstiger 10.

Les mer om omsorgspenger

Pleiepenger

Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Det er ingen arbeidsgiverperiode for arbeidstakere som mottar pleiepenger, arbeidstakeren får pleiepenger fra NAV fra første dag. Men arbeidsgiveren kan forskuttere pleiepengene og kreve refusjon fra NAV.

Les mer om pleiepenger for sykt barn og pleiepenger i livets sluttfase

Opplæringspenger

Opplæringspenger beregnes på samme måte som sykepenger og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Det er ingen arbeidsgiverperiode ved opplæringspenger. Arbeidstakere får opplæringspenger fra NAV fra første dag. Arbeidsgiveren kan forskuttere opplæringspengene og kreve refusjon fra NAV.

Les mer om opplæringspenger.

------------

Les mer om de nye beregningsregler for pleie-, omsorg og opplæringspenger fra 2019.