For at du som arbeidsgiver skal få refusjon, eller den ansatte skal få utbetaling, må du sende inntektsmelding til NAV. Husk å krysse av i inntektsmeldingen for hvilken ytelse det gjelder. 

Det er kun mulig å benytte digital inntektsmelding

Normalt kan du kreve refusjon for tre måneder tilbake i tid. På grunn av koronautbruddet er foreldelsesfristen for 2020 midlertidig utvidet slik at refusjon kan gis for opptil ni måneder før kravet ble satt frem. Denne fristen er absolutt ved refusjon til deg som arbeidsgiver. Se hvordan du kan endre bankkontonummer for refusjoner fra NAV.

Pleiepenger

Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Det er ingen arbeidsgiverperiode for arbeidstakere som mottar pleiepenger, arbeidstakeren får pleiepenger fra NAV fra første dag. Men arbeidsgiveren kan forskuttere pleiepengene og kreve refusjon fra NAV.

Les mer om pleiepenger for sykt barn og pleiepenger i livets sluttfase

Opplæringspenger

Opplæringspenger beregnes på samme måte som sykepenger og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Det er ingen arbeidsgiverperiode ved opplæringspenger. Arbeidstakere får opplæringspenger fra NAV fra første dag. Arbeidsgiveren kan forskuttere opplæringspengene og kreve refusjon fra NAV.

Les mer om opplæringspenger.

------------

Les mer om de nye beregningsregler for pleie-, omsorg og opplæringspenger fra 2019.