Inntektsmeldinger når arbeidstakeren bytter virksomhet

 • Send inntektsmelding på det virksomhetsnummeret hvor den ansatte avslutter arbeidsforholdet. Sett refusjonsdato for opphør.
  • Send meldingen så snart det er avklart refusjon i den virksomheten skal opphøre, og senest innen 5. i måneden etter.
 • Send inntektsmelding på det nye virksomhetsnummeret samtidig som du melder inn arbeidsforholdet i a-meldingen.
  • For å sikre refusjon i det nye arbeidsforholdet, må du melde inn arbeidsforholdet og sende den nye inntektsmeldingen senest den 5. i den måneden den ansatte overføres.
 • Hvis den ansatte bytter arbeidsforhold i samme virksomhet: Husk å oppgi ny arbeidsforholdsID. Du finner nummeret i a-ordningen. Bruker du et lønns- eller personalsystem, vil arbeidsforholdsID normalt genereres når du oppretter et nytt arbeidsforhold.
 1. «Beregnet månedslønn» 
  • Oppgi beregnet månedslønn
 2. «Utbetaler dere lønn under hele eller deler av fraværet og krever dere refusjon?» 
  • Velg Ja
 3. «Oppgi refusjonsbeløpet per måned» 
  • Oppgi refusjonsbeløpet 
 4. «Opphører refusjonskravet i perioden?»
  • Velg Ja
 5. «Oppgi den siste dagen dere krever refusjon for» 
  • Oppgi datoen 
 • Virksomhetsnummer: for virksomhet A
 • Beregnet månedslønn: som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for det løpende sykefraværet
 • Første fraværsdag: som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for det løpende sykefraværet
 • Arbeidsgiverperioden: som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for det løpende sykefraværet
 • Refusjonsbeløp per måned: som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for det løpende sykefraværet
 • Dato for opphør av refusjonen: sluttdato for den aktuelle ansattes arbeidsforhold i virksomhet A
 • Virksomhetsnummer: for virksomhet B
 • Beregnet månedslønn: som gitt ut fra lønn og startdato for den ansattes arbeidsforhold i virksomhet B
 • Første fraværsdag: startdato for den aktuelle ansattes arbeidsforhold i virksomhet B
 • Arbeidsgiverperioden: oppgis ikke 
 • «Er det betalt ut full lønn i arbeidsgiverperioden?»: Svar «Nei» 
 • «Velg begrunnelse for ingen eller redusert utbetaling»: Svar «Arbeidsgiverperioden ble helt eller delvis gjennomført hos tidligere virksomhet» 
 • Nytt refusjonsbeløp: ønsket refusjonsbeløp
 • Beregningsgrunnlaget er 40 000 per måned.
 • Arbeidstakeren blir langtidssykmeldt 1. oktober 2020. Arbeidsgiverperioden er fra og med 1. oktober 2019 til og med 16. oktober 2020.
 • Fra og med 1. januar 2021 jobber arbeidstakeren i en virksomhet med virksomhetsnummer 999555444 med økt beregningsgrunnlag på 42 000 per måned.
 • Virksomhetsnummer: 999888777
 • Beregnet månedslønn: 40 000
 • Første fraværsdag: 1. oktober 2020
 • Arbeidsgiverperioden: 1. oktober 2019 – 16. oktober 2020
 • Refusjonsbeløp per måned: 40 000 (om det er full refusjon)
 • Dato for opphør av refusjonen: 31. desember 2020
 • Virksomhetsnummer: 999555444.
 • Beregnet månedslønn: 42 000
 • Første fraværsdag: 1. januar 2021
 • Arbeidsgiverperioden: Oppgis ikke
 • På spørsmålet «Er det betalt ut full lønn i arbeidsgiverperioden?»: Svar «Nei». 
 • På spørsmålet «Velg begrunnelse for ingen eller redusert utbetaling»: Svar «Arbeidsgiverperioden ble helt eller delvis gjennomført hos tidligere virksomhet». 
 • Nytt refusjonsbeløp: 42 000 (om det fortsatt er full refusjon) 
 • Merk: Skjæringstidspunktet for beregning av sykepenger er fremdeles 1. oktober 2020. Dette betyr at refusjonsbeløpet som utbetales til virksomhet B, maksimalt vil være beregningsgrunnlaget som var gyldig 1. oktober 2020, det vil si 40 000.
 • Virksomhetsnummer: for virksomhet A
 • Beregnet månedslønn: som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen
 • Startdato for foreldrepengeperioden: som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen.
 • Refusjonsbeløp per måned: som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den aktuelle løpende permisjonen.
 • Dato for opphør av refusjonen: sluttdato for arbeidstakeren sitt arbeidsforhold i virksomhet A
 • Virksomhetsnummer: for virksomhet B
 • Beregnet månedslønn: som gitt ut fra lønn og startdato for den ansattes arbeidsforhold i virksomhet B
 • Startdato for foreldrepengeperioden: startdato for arbeidstakerens arbeidsforhold i virksomhet B
 • Refusjonsbeløp per måned: ønsket refusjonsbeløp
 • Virksomhetsnummer: for virksomhet A
 • Beregnet månedslønn: som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen
 • Første fraværsdag: som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen 
 • Refusjonsbeløp per måned: som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen
 • Dato for opphør av refusjonen: sluttdato for arbeidstakerens arbeidsforhold i virksomhet A
 • Virksomhetsnummer: for virksomhet B
 • Beregnet månedslønn: som gitt ut fra lønn og startdato for den ansattes arbeidsforhold i virksomhet B
 • Første fraværsdag: startdato for arbeidstakerens arbeidsforhold i virksomhet B
 • Refusjonsbeløp per måned: ønsket refusjonsbeløp
 • Dersom virksomhet A har sendt inn inntektsmelding for perioder eller dager etter at arbeidsforholdet er blitt overført til virksomhet B, må virksomhet A korrigere dette ved å sende inn endret inntektsmelding. 
 • For dager virksomhet A ikke skal kreve refusjon for likevel: 
  • Legg inn dato under delvis fravær.
  • Sett fraværet til 0 timer.
 • Virksomhet B sender inn inntektsmelding som vanlig for perioder eller dager etter at arbeidsforholdet er overført til virksomhet B fra virksomhet A.
 • Virksomhetsnummer: for virksomhet A
 • Beregnet månedslønn: som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen
 • Første fraværsdag: som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen 
 • Refusjonsbeløp per måned: som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen
 • Dato for opphør av refusjonen: sluttdato for arbeidstakerens arbeidsforhold i virksomhet A
 • Virksomhetsnummer: for virksomhet B 
 • Beregnet månedslønn: som gitt ut fra lønn og startdato for den ansattes arbeidsforhold i virksomhet B
 • Første fraværsdag: startdato for arbeidstakerens arbeidsforhold i virksomhet B
 • Refusjonsbeløp per måned: ønsket refusjonsbeløp
 • Virksomhetsnummer: for virksomhet A
 • Beregnet månedslønn: som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen
 • Første fraværsdag: som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen 
 • Refusjonsbeløp per måned: som i den opprinnelige inntektsmeldingen fra virksomhet A for den løpende permisjonen
 • Dato for opphør av refusjonen: sluttdato for arbeidstakerens arbeidsforhold i virksomhet A
 • Virksomhetsnummer: for virksomhet B
 • Beregnet månedslønn: som gitt ut fra lønn og startdato for den ansattes arbeidsforhold i virksomhet B
 • Første fraværsdag: startdato for arbeidstakerens arbeidsforhold i virksomhet B
 • Nytt refusjonsbeløp: ønsket refusjonsbeløp