Inntektsmelding

info
For inntektsmeldinger som går via Altinn: Det skal ikke lenger oppgis ferie når det gjelder sykepenger, omsorgspenger, opplæringspenger eller pleiepenger. NAV legger arbeidstakerens opplysninger til grunn.
 1. Arbeidstakeren har en periode med sykdomsfravær som omfatter en full arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager
 2. Deretter tar arbeidstakeren ut lovpålagt ferie uten at arbeidet gjenopptas
 3. Arbeidstakeren gjenopptar arbeidet i minst én dag
 4. Et nytt sykdomsfravær oppstår innen 16 dager siden arbeidet ble gjenopptatt.
 5. Det er mer enn 16 dager mellom de to sykefraværene i punkt 1 og 4.
 1. Arbeidstakeren har en periode med sykdomsfravær som omfatter en full arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager.
 2. Arbeidstakeren gjenopptar arbeidet, men ikke i den utstrekning arbeidsavtalen tilsier.
 3. Et nytt sykdomsfravær oppstår uavhengig av om det er mer eller mindre enn 16 dager siden arbeidet ble gjenopptatt som beskrevet i punkt 2.
 • Ansvarlig revisor
 • Lønn og personalmedarbeider
 • Regnskapsfører lønn
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Revisormedarbeider
 • Kontaktperson NUF
 • Hvor finner jeg riktig arbeidsforholdsID?
 • Hvordan vet jeg om den ansatte har flere arbeidsforhold?
 • Foreldrepengene kan tas ut fritt i henhold til gjeldende regler om kvoter, med unntak av de første 6 ukene som er forbeholdt mor. 
 • Foreldrene trenger ikke lenger søke om å utsette foreldrepengene i forbindelse med arbeid, ferie eller sykdom. De bestemmer selv når de skal ha foreldrepenger.
 • Beregningen skjer ikke lenger på den andre forelderens siste uttaksdag. Nå er det første uttaksdag som skal oppgis som startdato i inntektsmeldingen. 
 • Du må velge det samme alternativet (av de to ovenfor) som du brukte i forrige inntektsmelding
 • Har du allerede vekslet mellom disse, må du sende ny inntektsmelding der du velger én av dem. Skriv inn alle timer, dager og perioder samlet.
 • Legg inn dato under delvis fravær.
 • Sett fraværet til 0 timer.
 • Legg inn dato og endre timeantallet.
 • Du merker inntektsmeldingen med ytelsen Pleiepenger sykt barn.
 • Du merker inntektsmeldingen med ytelsen Pleiepenger nærstående.

Fakta