Inntektsmelding

info
For inntektsmeldinger som går via Altinn: Det skal ikke lenger oppgis ferie når det gjelder sykepenger, omsorgspenger, opplæringspenger eller pleiepenger. NAV legger arbeidstakerens opplysninger til grunn.
 1. Arbeidstakeren har en periode med sykdomsfravær som omfatter en full arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager
 2. Deretter tar arbeidstakeren ut lovpålagt ferie uten at arbeidet gjenopptas
 3. Arbeidstakeren gjenopptar arbeidet i minst én dag
 4. Et nytt sykdomsfravær oppstår innen 16 dager siden arbeidet ble gjenopptatt.
 5. Det er mer enn 16 dager mellom de to sykefraværene i punkt 1 og 4.
 1. Arbeidstakeren har en periode med sykdomsfravær som omfatter en full arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager.
 2. Arbeidstakeren gjenopptar arbeidet, men ikke i den utstrekning arbeidsavtalen tilsier.
 3. Et nytt sykdomsfravær oppstår uavhengig av om det er mer eller mindre enn 16 dager siden arbeidet ble gjenopptatt som beskrevet i punkt 2.
 • Ansvarlig revisor
 • Lønn og personalmedarbeider
 • Regnskapsfører lønn
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Revisormedarbeider
 • Kontaktperson NUF
 • Hvor finner jeg riktig arbeidsforholdsID?
 • Hvordan vet jeg om den ansatte har flere arbeidsforhold?
 • Foreldrepengene kan tas ut fritt i henhold til gjeldende regler om kvoter, med unntak av de første 6 ukene som er forbeholdt mor. 
 • Foreldrene trenger ikke lenger søke om å utsette foreldrepengene i forbindelse med arbeid, ferie eller sykdom. De bestemmer selv når de skal ha foreldrepenger.
 • Beregningen skjer ikke lenger på den andre forelderens siste uttaksdag. Nå er det første uttaksdag som skal oppgis som startdato i inntektsmeldingen. 
 • Legg inn datoer under delvis fravær.
 • Er det lørdag og/eller søndag i perioden, legger du også disse datoene under delvis fravær.
 • Sett fraværet til 0 timer.
 • Dager som ikke skal korrigeres, trenger ikke være med i den endrede inntektsmeldingen.
 • Legg inn dato og korriger timeantallet.
 • Dager og timer som ikke skal korrigeres, trenger ikke være med i den endrede inntektsmeldingen.
 • Har du sendt inn flere inntektsmeldinger for overlappende eller sammenhengende fravær, med minst én av dem uten arbeidsforholdsID? Da kan du ha fått avslag på refusjonskravet. Løsningen er å sende ny inntektsmelding med alle timer, dager og perioder fra de ulike inntektsmeldingene.
 • Du merker inntektsmeldingen med ytelsen Pleiepenger sykt barn.
 • Du merker inntektsmeldingen med ytelsen Pleiepenger nærstående.

Fakta