Digitale søknader om NAV-tiltak

Disse søknadene finnes som digitale søknader i Altinn: 

Slik tar du i bruk digital søknad

Se kort innføring i digital søknad på arbeidsmarkedstiltak (pdf).

Hvordan få tilgang til søknadene?

Bare du som er arbeidsgiver kan bruke arbeidsgivertjenester fra NAV på Altinn.

Du må på forhånd ha blitt tildelt nødvendig tilgang i Altinn. For å søke om arbeidsmarkedstiltakene, må du ha blitt tildelt enten 

- rollen "Helse, sosial og velferdstjenester". Denne rollen gir arbeidsgiver tilgang til flere tjenester fra NAV i Altinn. 

- eller rettigheten til en såkalt «enkelttjeneste». Rettigheten til en enkelttjeneste gir deg tilgang til én spesifikk tjeneste, for eksempel «digital søknad om lønnstilskudd».

Du kan selv sjekke om du allerede har rettigheten ved å logge deg inn på Min side – arbeidsgiver. Hvis du ikke allerede har rettigheten, vil du heller ikke se søknadene. Alle virksomheter har en administrator for roller i Altinn, og det er denne som kan delegere roller og rettigheter. Arbeidsgiver kan også selv velge en hovedadministrator. 

Les mer om roller og rettigheter på Altinn.   

Fordelen med å søke på nett:

  • Forhåndsutfylt informasjon som NAV allerede har.  
  • Direkte hjelp til aktuelle poster når du trenger det, ved hjelpetekster og lenker til regler og satser.
  • Innebygget kalkulator som beregner tilskuddets størrelse (gjelder lønnstilskudd).
  • Automatisk innsending  til rett NAV-kontor: Når arbeidsgiveren trykker «Send søknad» går søknaden til brukerens NAV-kontor, basert på folkeregistrert adresse.

I en overgangsfase kan arbeidsgivere fortsatt søke på papir. Det gjelder ikke søknad om tilskudd til ekspertbistand, som bare finnes som digital søknad. 

Ambisjon for 2019 og 2020

I 2019 og 2020 vil NAV lansere flere og stadige bedre digitale tjenester til arbeidsgivere. Felles for disse er at tilgangen vil bli styrt gjennom roller og rettigheter i Altinn. Såfremt du har de nødvendige tilgangene i Altinn, vil du kunne finne de nye tjenestene ved å logge på Min side – arbeidsgiver.

Her finner du en oversikt over hvilke roller i Altinn som kreves til de ulike tjenestene.