Digitale søknader om NAV-tiltak

  • Forhåndsutfylt informasjon som NAV allerede har.  
  • Direkte hjelp til aktuelle poster når du trenger det, ved hjelpetekster og lenker til regler og satser.
  • Innebygget kalkulator som beregner tilskuddets størrelse (gjelder lønnstilskudd).
  • Automatisk innsending  til rett NAV-kontor: Når arbeidsgiveren trykker «Send søknad» går søknaden til brukerens NAV-kontor, basert på folkeregistrert adresse.